Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU)
får den opplæringen som er nødvendig for å utføre sitt verv på forsvarlig måte. Kurset er lagt opp med bakgrunn i å dekke lovens krav.    

Følgende tema vil bli gjennomgått:

 • Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
 • Oppgaver, roller og ansvar arbeidsmiljøet
 • Sykefraværsoppfølging
 • Fysiske arbeidsmiljøfaktorer
 • Helsefremmende arbeidsplasser
 • Risikovurderinger
 • Avvikshåndtering
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Ergonomi
 • Yrkesskade og yrkessykdom
 • Rus og spillavhengighet
 • Verneutstyr og sikkerhet

Pris:
Kundepris kr 7.150, for andre kr 7.550.
Prisen inkluderer; 3 kursdager + oppgave i egen bedrift, alt kursmateriell, lunsj alle dager og kompetansebevis. 

Sted:
Aktimed, Kokstadflaten 31.

Tid:
1, 2, og 4 april. 

Påmeldingsskjema

Informasjon

Sted
Bergen, Kokstadflaten 31
Tid
Fra mandag 1. april 2019 kl. 08.30
Til torsdag 4. april 2019 kl. 15.30
Påmeldingsfrist
Torsdag 28. mars 2019 kl. 16.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}