VELKOMMEN TIL ET MØTE MED FOKUS PÅ MEDARBEIDERNES PSYKISKE HELSE

En av fem sykemeldinger skyldes psykisk sykdom, og langt flere er sykemeldt fordi de har det psykisk vanskelig. 

  • Er det noen på din arbeidsplass som sliter med psykiske vansker? 
  • Har du en medarbeider / kollega som du er bekymret for?
  • Hva kan du som leder / verneombud / tillitsvalgt / medarbeider gjøre i forhold til dette?
  • Hva kan du som arbeidsgiver håndtere, og hva hører hjemme i helsevesenet?

Foreleser: Gudrun Austad, psykiatrisk sykepleier med erfaring fra psykisk helsevern, kriseteam, etterlatte arbeid og legevakt. 

Pris: 450 kr.

Kontaktperson: HMS-rådgiver og bedriftssykepleier Mraita Dahl, tlf 934 66 592.

Påmeldingsskjema

Informasjon

Sted
Vassbotnen 15, Forus
Tid
Torsdag 11. april 2019 kl. 08.30 - 10.30
Påmeldingsfrist
Tirsdag 9. april 2019 kl. 10.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}